หน้าแรก

แถลงการณ์ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 22/5/2014
เนื่องจากมีการประกาศให้สถานศึกษาหยุดทำการในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงขอเปลี่ยนกำหนดการส่งงานใหม่เป็นวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 ห้อง B4305 ครับ

หากมีการเปลี่ยนแปลง จะชี้แจงให้ทราบอีกครั้งครับ


22/5/2014
ศุกร์นี้เรามีนัดส่งรายงานกลุ่มวิชา CE222 นะครับ โดยขอนัดส่งรายงาน และปรีเซนต์หน้าชั้นที่ห้อง B4305 เวลา 09.00 นะครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์วิชา CE222: Computer Organization and Architecture ครับ